Muutosvuosi 2020

Tänä vuonna on tapahtunut maailmanlaajuinen muutos, joka yllätti meidät kaikki, lähes sananmukaisesti yhdessä yössä. Viime vuoden 2019 lopulla Wuhanista alkanut COVID19-kriisi saavutti kaikki maailman valtiot nopeasti ja laajamittaisesti. Suomen kriisi alkoi torstaina 12.3.2020. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kertoi katkaisevansa lentoliikenteen Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, mikä nopeasti johti useisiin muutoksiin kaikilla mantereilla. Suomessa hallitus julkaisi tuolloin ensimmäisen torjuntapaketin.


covid

Myös ajan näkökulmasta 2020 on iso muutosvuosi, joka toimii virstanpylväänä uuteen parinsadan vuoden kehityskauteen. Koronavirus on asettanut maailman luovan tuhon vaiheeseen. Luova tuho -käsitteen loi taloustieteilijä Joseph Schumpeter ja se tarkoittaa talouden prosessia, jossa vanha rakenne tuhoutuu uuden ja paremman tieltä. Vaikka Schumpeter kutsuukin sitä myrskyksi, joka mullistaa jatkuvasti talouden rakenteita sisältäpäin, se ei kuitenkaan välttämättä tapahdu yhdessä hetkessä vaan on pikemmin jatkuvassa liikkeessä.

No, nyt kyllä tuntuu siltä, että kaikki tapahtui kuin yhdessä yössä – tai jos ei nyt ihan yössä, niin ainakin viikossa! Vaikka tämä tuntuu yhtäkkiseltä, ajan näkökulmasta kyse on silti myös pidemmästä siirtymäjaksosta, jonka huipennusta vuosi 2020 edustaa mutta jonka alkupää on jo jopa 1960-luvun puolivälissä ja lopussa. Miksi näin?

Syklineaarinen aika

Astrologiassa aikaa voidaan analysoida lyhyellä ja pitkällä aikavälillä planeettasyklien avulla. Henkilökohtaisella tasolla lyhyet planeettasyklit ovat merkityksellisiä, mutta kun aikaa tarkastellaan yhteiskunnallisesti, hyödyllisiksi tulevat nämä pidemmät ajanjaksot.

Vaikkei aikaa astrologiassa mielestäni voikaan nähdä pelkästään esimerkiksi syklisenä tai lineaarisena, hahmotan sen kylläkin näiden ”epäsäännöllisen säännöllisenä yhdistelmänä” ja kutsun sitä syklineaarisuudeksi. Täten esimerkiksi samaa planeettasykliä ei sellaisenaan voi toistaa tulevaisuudessa, vaan se on aina muunnelma, mutta osaa siitä voidaan kyllä siirtää tulkintaan eli voidaan puhua ajan merkityksen siirrettävyydestä. Minkälaisia merkityksiä voimme siis siirtää historian aiemmista kausista tähän vuoteen?

Kirjoitin vuonna 2009 sitten Board News -artikkelissa vuodesta 2020 näin:

Miksi periodi 2010-2020 on astrologisesti niin tärkeä? Se toimii siirtymävaiheena uuteen parinsadan vuoden taloussykliin, jonka avainsanoja ovat mm. immateriaalisuus ja virtuaalisuus. […] Kuluvan siirtymävaiheen (2020) heikkoja signaaleja voidaan hakea jo 1960-luvun puolivälin jälkeisestä ajasta, jolloin länsimainen maailma muuttui niin yhteiskunnan kuin teknologiankin näkökulmasta. Matka kuuhun ja vuosi 1968 ovat hyviä esimerkkejä uudesta järjestyksestä. […] Nyt on aika kerätä satoa niistä uusista oivalluksista, jotka ovat saaneet vauhtia jo 1960-luvun puolivälistä aihioina, ituina ja genren aloituksina.

200 vuoden sykli

Kaksisataa vuotta on pitkä periodi eikä kenelläkään ole siitä suoria muistikuvia, mutta ajan näkökulmasta se on hyödyllinen jakso taustoittaa nykyhetkeä.

aikajana

Pitkässä 200 vuoden ajanjaksossa kyse on Saturnuksen ja Jupiterin yhteissyklistä (talous), joka tapahtuu kahdenkymmenen vuoden välein samassa elementissä yhteensä noin 200 vuoden ajan. 1800-luvulta uusi kierros on alkanut aina maamerkissä, minkä ideana on ollut materiaalinen kasvu. 1980-luvun alussa oli esimakua uudesta ilmakaudesta, immateriaalisuudesta ja virtuaalisuudesta, kun yhtymä käväisi Vaa’assa (ilmamerkki). Millenniumin aikaan yhtymä palasi vielä maamerkkiin (HärkäWinking. Mutta tämän vuoden 2020 lopusta yhtymät eli uusien talouskierrosten startit siirtyvät ilmamerkkeihin, kun Saturnuksen ja Jupiterin uusi kierros alkaa Vesimiehen alusta talvipäivänseisauksen aikaan 21.12. 2020.

Pitkässä siirtymäkaudessa 1965 – 2020 on useita välietappeja, joista juuri mainittu Saturnuksen ja Jupiterin uuden kauden aloitus vuonna 1981 on yksi tärkeimpiä. Irtiotto toiseen teknologiseen vallankumoukseen on alkanut 2012, kun Uranus ja Pluto olivat avautuvassa neliöaspektissa keskenään. Etumatkaa on niillä ideoilla ja yrityksillä, jotka ovat ehtineet ja halunneet kuluneiden vuosien aikana panostaa uudentyyppisiin innovaatioihin. Nyt on aika tehdä niin digiloikkia kuin kvanttihyppyjäkin uuteen ”ilmatulevaisuuteen", jonka kynnyksellä parhaillaan olemme.

Pluto, Saturnus ja Jupiter Kauriissa 2020

Saturnuksen ja Jupiterin lisäksi mukana tässä hetkessä on vielä yksi merkityksellinen pitkien aikasyklien tekijä, nimittäin Pluto. Se siirtyi Kauriiseen jo vuonna 2008 ja on siellä vielä nelisen vuotta. Se mikä tekee tästä vuodesta erityisen oli Saturnuksen ja Pluton yhtymä tammikuussa sekä Jupiterin ja Pluton yhtymä palmusunnuntaina. Kaiken keskiössä on siis Kauris ja Kauriiseen liitetyt teemat kuten yhteiskunnan rakenteet ja instituutiot.

Ajan näkökulmasta Pluton merkitys on juuri luovassa tuhossa. Parhaimmillaan kyse on metamorfoosista ja nahanluonnista, voimaantumisesta tiukoissa tilanteissa ja eräänlaisesta ”kompostoinnista", josta syntyy uusia versoja. Kun tämä tapahtuu Kauriissa, kyse on erityisesti rakenteiden ”puhdistumisesta” ja uudistumisesta; rakennemuutoksesta, joka haastaa vallitsevat systeemit ja organisaatiot, hallinnot ja instituutiot. Uusiutuminen tapahtuu siten, että vanha rakenne kompostoituu uuden paremman tieltä.

Samalla mukana on myös muita tekijöitä, etenkin ns. neliössä Kauriiseen olevat teemat (ks. kuva). On aika ymmärtää uusiksi ja löytää innovatiivisia kehitysnäkymiä myös niillä saroilla. COVID19-kriisi pakottaa hahmottamaan yhteiskunnan eri osa-alueita täysin uudella tavalla. On aika ymmärtää mm. seuraavat elämänalueet uudesta, tuoreesta näkökulmasta:

2020psj


Tulevaisuuden luominen

Ennustaminen – varsinkin tulevaisuuden – on vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta. Silti tulevaisuudesta puhutaan, sitä analysoidaan ja tutkitaan. Tulevaisuutta ei voida ennustaa eikä määrätä, vaan se luodaan. Astrologia kyllä mittaa ja tulkitsee aikaa, mutta sillä on mielestäni ennustamista mielekkäämpiä tehtäviä: tulevaisuuden aika-asenteiden hahmottaminen. Miten siis voimme hyödyntää parhaiten esimerkiksi juuri tämän kuluvan vuoden 2020 haasteelliset teemat?

Näihin ideoihin palaan vielä myöhemmissä blogeissa. Käy sillä välin lukemassa tämän vuoden ensimmäisestä blogista henkilökohtaisia ideoita muutosvuoden hyödyntämiseksi. Mitä syvää ja kaunista voit luoda tästä haasteellisesta kompostointikaudesta vuonna 2020?

Lue myös:
Hyvää syntymäpäivää, Suomi
Jupiter ja Saturnus - uuden ajan alku?

Horoskoopin juhlavuosi - eHoroskoopit Huvila Härän verkkokaupasta