Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Ottimista Oy / Huvila Härkä (Y-tunnus: 0948663-3) Hirveläntie 2 31400 Somero

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Timo Laurento Puhelin +358 (0)40 5020331
Sähköposti timo.laurento@ottimista.fi

REKISTERIN NIMI
Ottimista Oy / Huvila Härän asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Ottimista Oy / Huvila Härän asiakkaaksi .

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Ottimista Oy / Huvila Härän asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden lähetysten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Ottimista Oy / Huvila Härän toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää Ottimista Oy / Huvila Härän omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Ottimista Oy / Huvila Härä saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Ottimista Oy / Huvila Härän asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta
Ottimista Oy / Huvila Härällä oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Ottimista Oy / Huvila
Härälle sähköpostitse info@ottimista.fi tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista
• Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Ottimista Oy / Huvila Härän ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Ottimista Oy / Huvila Härän tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ottimista Oy / Huvila Härän sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Ottimista Oy / Huvila Härän salasanasuojatulla palvelimella.

Toukokuu pe-su 10-17

Kesäkuu ke-su 10-17

Heinäkuu ke-su 10-17

Elokuu pe-su 10-17

Toukokuu pe-su 10-17
Kesäkuu ke-su 10-17
Heinäkuu ke-su 10-17
Elokuu pe-su 10-17