Horoskoopin historia, osa 2

Astrologia on varsin monimuotoinen tapa jäsentää aikaa ja asioita ajassa. Siinä otetaan huomioon planeettojen asemat tiettynä valittuna hetkenä. Horoskooppiastrologia puolestaan keskittyy ainoastaan horoskooppi- eli aurinkomerkkiin, joka ilmaisee auringon aseman tiettynä hetkenä ja jonka voi määrittää vaikka suoraan kalenterista ilman monimutkaisia aikaan ja sijaintiin perustuvia laskutoimituksia. Kyse on vain yksittäisestä astrologisesta tekijästä. Varsinaisen astrologisen analyysin kannalta tulkinta usein rakentuu lukuisista horoskooppimerkkiä tärkeämmistäkin tekijöistä.

Astrologia nukkui talviuntaan 1700-luvulta 1800-luvun loppupuolelle asti, jolloin sen uusi renessanssi alkoi. Yksinkertaistetun horoskooppiastrologian suosio kasvoi voimakkaasti 1900-luvun alussa. On kuitenkin kiinnostavaa, että juuri tämä genre on syntynyt astrologian kritiikin jalanjälkiin.
prahankello 2

Aiemmin mainittu Cheiro oli kiinnostunut kuuluisan 1900-luvun alun englantilaisen astrologin Alan Leon eli William Frederick Allanin ajatuksista, joita tämä oli esittänyt aurinkomerkkiastrologiaa käsittelevässä teoksessaan Everybody’s Astrology.

Perustan Leon ajatuksille loi puolestaan Hiram Erastus Butler jo vuonna 1887 julkaisemalla kirjan Solar Biology, joka oli itse asiassa jopa kritiikki sekä uudistushanke sen aikaiseen astrologiaan. Butler painottikin usein, ettei aurinkobiologia ole astrologiaa lainkaan vaan että se pikemminkin hyödynsi astronomisia näkökulmia ja että sen perusta oli tieteellinen.

Solar Biology -kirjan esittelysivulla todetaan:

Butler jakaa ihmiset 144 kategoriaan, mikä perustuu aurinko- ja kuumerkkien yhdistelmiin. Myös planeettoja käytetään, mutta niiden väliset kulmat on jätetty huomiotta. Tästä on helppo luoda horoskooppi, koska syntymäkellonaikaa ja -paikkaa ei enää tarvita. Nousevan merkin ja huoneiden hankalat laskutoimitukset ohitetaan, kyse on vain planeettojen asemista. Systeemi on niin yksinkertainen, että käytännössä kuka tahansa voi tehdä sen.Tämä astrologian yksinkertaistettu idea miellytti 1800 – 1900 -lukujen taitteen ihmisiä, ja samalla myös kaikkien tunteman horoskooppiastrologian perusta oli muurattu.

Lisäksi, Butler halusi tehdä selkeän pesäeron myös ennustamiseen eikä aurinkobiologiaa voinut hänen mukaansa käyttää tulevaisuuden ennalta tietämiseen. Kuitenkin jo Naylorin horoskoopissa vuonna 1930 oli tulevaisuuden ennakointiin liittyviä rivejä. Vaikka se rakentui Butlerin aurinkobiologian nostattamassa hengessä, siihen oli sekoittunut mukaan perinteistä astrologista näkökulmaa ennustamisesta:

Prinsessan elämä tulee olemaan täynnä tapahtumia. Hänen seitsemäntenä elinvuonna tapahtuu tärkeitä koko kuningasperhettä koskevia asioita ja nämä tapahtumat vaikuttavat prinsessan omaan kohtaloon. Hän menee äkillisesti naimisiin joskus 24 ja 26 ikävuoden paikkeilla, mutta sitoutuminen ei kestä kauan.Innostuneeseen yleisöön ennustamisnäkökulma upposi hyvin. Naylorin palsta sai ennenkokemattoman suuren suosion ja lähti pian leviämään niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Siitä muodostui horoskoopin käsite, joka kiteytyi nykyisin tuntemaksemme lehtihoroskoopiksi lähes sata vuotta sitten.

Horoskoopin historia, osa 1

Horoskooppi 90 v

Juhlavuoden horoskoopit verkkokaupasta