Mitä seuraavaksi?

Tuntuuko sinustakin, että maailma muuttuu nyt päivissä, jos ei peräti tunneissa? Korona muutti arkea dramaattisesti ja poikkeusolojen jatkuminen koettelee niin yrittäjiä kuin kaikkia muitakin. Politiikassakin tapahtuu kummia. Euroopassa Brexit muutti voimasuhteita, ja EU:n elpymispaketin hinta sekä koronarokotteiden viivästyminen lisäävät kritiikkiä kotimaassa. Yhdysvalloissa valta vaihtui, mutta kuilu kansan ja poliitikkojen välillä vaikuttaa kasvaneen. New Yorkin pörssissäkin kuohui.
tulevaisuus 2021
Redditin piensijoittajat heiluttivat kursseja tavalla, joka yllätti ja aiheutti shorttaajille jättitappiot. Onneksi kuitenkin päivät pitenevät, keskiviikkona 3.2.2021 ollaan jo 8 tunnissa ja kohta on kevät.

Muutosvuoden 2020 perintö

Mutta palataanpa viime vuoden blogiin Muutosvuosi 2020. Viime vuoden merkitys korostuu mm. siinä, että se oli pitkien aikakausien tarkastelussa etappi- ja käännekohta. Kun astrologiassa tarkastellaan aikaa ja ajanjaksoja, huomio on prosesseissa, joten vuosi 2020 ei silti suinkaan ollut mikään yhden hetken ajankohta, vaan sitä tarkastellaan pidemmän siirtymäjakson yhteenvetovuotena. Viime vuoden merkitys korostuu siksi, että se oli parinsadan vuoden prosessin tarkastelussa huipentuma. Kulunutta ajanjaksoa on astrologisesti leimannut materia, rakenteet ja pysyvyys (maamerkit). Tulevaa periodia määrittävät mm. aineettomuus, äly, viestintä, kieli, merkitykset ja liikkuvuus (ilmamerkit).

aikajana

Jupiterin ja Saturnuksen parinsadan vuoden synodiset syklit elementeissä: tuli, maa ja ilma.

Siirtymäkausi 1960-luvun lopusta

Vuosi 2020 oli siinäkin mielessä käännekohta, että se summasi 1960-luvun lopusta alkaneen kauden. Siten huomiota kannatti kiinnittää asioihin, jotka alkoivat 1960-luvun lopussa ja arvioida, miten nämä teemat ovat kehittyneet ja huipentuneet kuluneiden reilun 50 vuoden aikana.

Maailmalla ja Suomessakin vuosi 1968 oli radikaalien muutosten vuosi. 1960-luvun lopussa esimerkiksi hippiliike pyrki luomaan vaihtoehtoista yhteiskuntaa sekä kyseenalaisti materialismia ja ura-ajattelua, uususkonnoista tuli suosittuja ja normiuskontoja alettiin kyseenalaistaa, ekologia ja ympäristöajattelu muuttui radikaalisti, tietotekniikka kehittyi voimakkaasti, tiede ja teknologia kehittyivät räjähdysmäisesti ja seksuaalisuus koki vallankumouksen. Suomessa tapahtui esimerkiksi hyvinvointivaltion kehitys, koulujärjestelmän uudistus, teknologian ja tietotekniikan kehitys, poliittiset mullistukset, massamuutto Ruotsiin, viestinnän mullistus (televisio), maatalousvaltainen Suomi alkoi teollistua, kaupungistuminen, vähittäiskauppa mullistui ja ammattiyhdistysliikkeet vahvistuivat.

aikakaari

Uranuksen ja Pluton synodiset syklit.

Nyt aika on toinen. Eivät historian saavutukset mihinkään tietenkään katoa, mutta merkitykset muuttuvat. Se, mikä oli tärkeää viime vuosikymmeninä, ehkä jopa parinsadan vuoden aikana, ei välttämättä ole sitä enää vaan on tullut tiensä päähän. Siinä missä aikoinaan kokoonnuttiin TV-uutisten ja -sarjojen ääreen, nyt niiden tehtävää hoitavat suoratoistopalvelut. 1960-luvun lopun kansalaisoikeustaistelu on vaihtunut identiteettipolitiikkaan. Kun 1960-luvun lopussa Hannu Salaman Juhannustanssit kyseenalaisti Suomessa yhteiskunnallista ajatusmaailmaa, nyt epäsopivien ajatusten sensuroinnista vastaa Big Tech.

Tulevaisuus?

Muutos on käynnissä. Isossa kuvassa kyse on siis siirtymästä materian ajanjaksosta immateriaaliseen kauteen, jota on ollut siivittämässä reilun 50 vuoden teknologinen kehitys. Esimerkiksi vaikka köyhyys sinänsä ei ole maailmasta kadonnut, absoluuttinen köyhyys on laskenut selvästi. Tässä teknologisen kehityksen merkitys on ollut suuri. Se mihin aikoinaan on tarvittu pajat ja takomot, nyt tietotekniikka on nostanut ihmiset äärimmäisestä köyhyydestä inhimillisyyteen. Materiaa on myös enemmän kuin koskaan. Viime vuoden arvellaan jopa olleen käännekohta siinä, että maapallolla on massaltaan enemmän rakennettua ympäristöä kuin puita ja pensaita sekä enemmän ihmisen tuottamaa materiaalia kuin elollista ainesta.

Parinsadan vuoden savupiippukausi on päättynyt ja olemme siirtyneet immateriaaliseen älyn aikakauteen. Kyse on tiedon, totuuden ja innovaatioiden uusjaosta sekä jopa suoranaisesta kamppailusta. Muutos on jo näkyvissä. Internet luotiin siirtymäkauden alussa 1960-luvulla Yhdysvaltojen puolustusministeriön tarpeisiin ja on nyt kaikkien saatavilla. Kehitys on ollut nopeaa. Tieto, tiedon jakaminen, yhteydenpito, uutisryhmien seuraaminen, oman elämän postaukset, sähköinen asioiminen ja verkkokauppa ovat kaikkien käytettävissä, internet on itsestäänselvä ja jokapäiväinen asia meidän jokaisen elämässä. Mutta tällä hetkellä tiedosta käydään myös raastavaa kamppailua.

Olemme alkuvuodesta saaneet seurata Big Techin algoritmikamppailua pörssejä ravistuttaneen GameStop-tapauksen yhteydessä. Google esimerkiksi poisti 100 000 negatiivista arvostelua kaupankäyntisovellus Robinhoodista Google Playssa sen jälkeen, kun Robinhood joutui arvostelun kohteeksi kaupankäynnin rajoittamisen vuoksi. Yhdysvalloissa kustannustoimittaja sai potkut, koska oli rekisteröitynyt republikaaneihin liitettyyn sovellukseen ja äitiysbloggarin Instagram-tili joutui boikotoinnin kohteeksi, koska tuli esiin, että hän oli lahjoittanut muutama tuhat dollaria edellisen presidentin vaalikassaan. Facebookin yhteydessä on keskusteltu siitä, voidaanko joku poistaa sovelluksesta mielipiteiden vuoksi – ja moni on jo voitu. Vaikuttaa siltä, että sananvapaus tai sen kieltäminen on tämän hetken teema. Algoritmit hallitsevat maailmaa ja valitsevat, mikä totuus kenellekin tuodaan esiin. Vastavetona puolestaan syntyy parhaillaan paikallisia alustoja, joissa sananvapautta korostetaan.

Lisäksi yksityisyys on kauppatavaraa ja tunteiden manipulointi liiketoimintaa. Mitä paremmin Big Tech pääsee perille kuluttajan tarpeista, toiveista, peloista ja paheista, sitä paremmin ja tehokkaammin algoritmit pystyvät kohdentamaan mainoksia ja markkinointia. Suomessa viime vuoden lopulla Vastaamon tapaus nosti pintaan paljon pelkoja ja epäluuloja, koska arkaluonteisia yksityisiä tietoja vuosi maailmalle. Yhä useammin tiedot päätyvät netin pimeille markkinoille, missä tiedoista käydään kauppaa samalla tavalla kuin muistakin tuotteista. Myös Facebookin perustajan Marc Zuckerbergin mukaan ”tulevaisuus on yksityinen” eikä hän senaatin kuulemistilaisuudessa olisi edes halunnut tuoda esiin, missä hotellissa nukkui edellisen yön.

Seuraavaksi siis kamppaillaan materiaalin sijaan immateriaaleista asioista: älystä, tiedosta, totuudesta ja innovaatioista. Se joka hallitsee näitä, hallitsee maailmaa.

Lue lisää transiiteista

Terv. Maarit